Ngày 3/12/2018, được sự nhất trí của Đảng bộ xã Dương Quang, Chi bộ trường Tiểu học Dương Quang đã tổ chức thành công lễ kết nạp cho 2 đồng chí Đào ...