Là một giáo viên có năng lực, là một người Tổ trưởng mẫu mực, cô Nguyễn Thị Đào luôn nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất ...